Om Valentin

Jag är en icke-binär transperson som oftast presenterar mig som man i offentliga sammanhang. Jag har egen erfarenhet av könsbekräftande vård och av social och juridisk transition. Jag har också teoretisk kunskap om  transfrågor och om sexualitet.

Jag representerar på inget sätt alla transpersoner, oavsett om de är ickebinära och maskulina eller inte. Alla har sina egna upplevelse och sina egna behov och ingen kan svara för någon annan. Däremot kan jag göra ett försök att hjälpa och stödja dem som vill och behöver. Jag kan förklara och förmedla saker så som jag förstår dem, både som transperson och som professionell.

Jag har en kandidatexamen i beteendevetenskap, med inriktning mot socialpsykologi från Uppsala Universitet och läser masterutbildning i sexologi vid Malmö Universitet.
Jag har arbetet ideellt med sexualupplysning och upplysning kring hbtq-frågor sedan 2006, via bland annat RFSL och RFSU. Jag har också hållit flertalet föreläsningar och workshops om transpersoner och om sexualitet som frilansande föreläsare.

Den här sidan driver jag ideellt vid på min fritid, utan förankring i någon förening, företag eller liknande. Svaren är mina egna, men baseras på all den kunskap och erfarenhet jag samlat på mig genom mitt engagemang och mina utbildningar.

Uppdaterad 2019