Om Valentin

Jag är en icke-binär transperson som oftast presenterar mig som man i offentliga sammanhang. Jag har egen erfarenhet av könsbekräftande vård och av social och juridisk transition. Jag har också teoretisk kunskap om  transfrågor.

Jag representerar på inget sätt alla transpersoner, oavsett om de är ickebinära och maskulina eller inte. Alla har sina egna upplevelse och sina egna behov och ingen kan svara för någon annan. Däremot kan jag göra ett försök att hjälpa och stödja dem som vill och behöver. Jag kan förklara och förmedla saker så som jag förstår dem, både som transperson och som professionell.

Jag har en kandidatexamen i beteendevetenskap, med inriktning mot socialpsykologi och har arbetet ideellt med sexualupplysning och hbtq sedan 2006.

Den här sidan driver jag ideellt vid sidan av mina vidare studier på masterprogrammet i Sexologi.

Annonser