Ordlista

Ord om kön

Den här listan innehåller termer som har med kön och könsidentitet att göra. Säg gärna till om du tycker att jag har missat något ord, eller om jag har förklarat något felaktigt eller obegripligt. Jag utgår från en socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket innebär att jag ser våra normer, vårt språk och hela vårt samhälle som skapat och reproducerat av mänskliga interaktioner.

Ord om sexualitet

Den här listan innehåller termer som har med sexualitet att göra. Säg gärna till om du tycker att jag har missat något ord, eller om jag har förklarat något felaktigt eller obegripligt. Jag utgår från en socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket innebär att jag ser våra normer, vårt språk och hela vårt samhälle som skapat och reproducerat av mänskliga interaktioner.